Selo Petrovo Vrelo se može svrstati u kraški tip sela, odnosno to su seoska naselja u karsnim ulegnućima, kraškim poljima, na stranama vrtača, uvala, krečnjačkih humova (uzvišenje, breg) i pored jakih kraških vrela. Selo Petrovo Vrelo je smešteno na teritoriji Opštine Glamoč u neposrednoj blizini grada. Naselje je udaljeno oko 3 km od opštinskog centra Glamoča i ima relativno povoljan geografski i topografski (lokalni) položaj. S obzirom da se nalazi relativno blizu opštinskog centra može se smatrati prigradskim naseljem. Naselje se lociralo na blagim brdskim kosama neogenih slojeva koji se gotovo talasasto i lagano obaraju prema barama. Petrovo Vrelo je naselje ruralnog tipa, odnosno osnovno zanimanje stanovništva je poljoprivredna delatnost (ratarstvo i stočarstvo) i ne sadrži nikakve oblike urbane infrastrukture. Naselje je poluzbijenog tipa, što je retkost na Glamočkom polju iako raspolaže relativno prostarnim seoskim atarom. Seoski atar Petrovog vrela obuhvata tri mikroegzistencijalne odnosno prirodnogeografske prostorne celine.

U antičko doba Petrovo Vrelo je imalo funkciju rimske putne stanice. Tu je vodio rimski put ka suprotnom delu polja, a preko sredine polja i Homara na pravcu Halapić – Isakovci. Tu je vodio stari ilirski put transhumantnih stočara (nomada). Na mestu Biljeg (raskrsnica puteva za Glamoč, Petrovo Vrelo i Đuličan) nalazio se rimski miljokaz koji predstavlja rastojanje između dva naselja.